Belső utazás a meséken keresztül

Emberi létünk kísérője

Amióta világ a világ, történeteken keresztül kapcsolódunk, osztjuk meg tapasztalatainkat egymással. Az antropológus, Venetia Newall számos példát tud említeni a világ minden tájáról, ahol a mesék szervesen kapcsolódtak az archaikus társadalmak minndennapjaihoz, és vannak közösségek, ahol mai napig a közösségi élet részei. Az eszkimók például a mindennapi túléléshez kapcsolódó jó tanácsokat adták át egymásnak meséken keresztül. Szóltak mesék a földi munkálatok közben a paraszti társadalmakban. Európában, Dél-Amerikában és a nyugat-indiai szigeteken is a temetési szertartásokon szokás volt meséket mondani a halottakért. Nem csak halotti szertartásokhoz, hanem ünnepekkor is meséket meséltek például a muzulmán férfiak is a böjt végeztével. Örömteli történések esetén is meséltek az afrikai közösségekben, például ha valaki meggyógyult egy súlyos betegségből.[1]

[1] Venetia Newall: „Mondj nekünk egy történetet” In: Jeremy Cherfas – Roger Lewin (szerk.): Nem csak munkával él az ember. Fordította Siklaki István. Gondolat Kiadó, 1996. 201-215.p.

Bár pontosan nehéz megmondani, vajon mi a mese (nincs a kutatók által egységesen elfogadott definíció), egyet azért leszögezhetünk: a mesék kezdetben nem gyerekeknek való történetek voltak, hanem közösségi életünk szerves részét képezték, melyek biztosították a következő generációk számára az emberi tapasztalatok áthagyományozódását. Történetmesélő és történethallgató lények voltunk és vagyunk mind a mai napig.

Ebben a cikkben Boldizsár Ildikó (a Metamorphoses Meseterápia Módszer megalkotója, mesekutató, író, etnográfus)  mesedefinícióját szeretném bemutatni, mert a mesék gyógyító hatásáról lesz röviden szó.

„A mese egységes és egylényegű világkép részeként az egyetemes szellemi tanítások áthagyományozásának egyik eszköze, a Rend (üdv, egység) elvesztésének és megtalálásának forgatókönyve, amely létfontosségú információkat közöl a világ működéséről és az ember feladatairól.”[2]

Miért van szükségünk mesékre?

A globális világ kialakulása, az egyre növekvő városiasodás következtében legtöbbünk mindennapjaiból elvesztek a közösségeket összekovácsoló rítusok, közös cselekdetek, melyek biztonságot, megtartottság érzést adnának számunkra, illetve azok a rítusok is eltűntek már, melyek átvezetnének minket egyik életszakaszunkból a másikba, például a felnőtté válásnál. Az eltünedező közösségek miatt megszűnni látszik a közös emberi tapasztalatok átadásának lehetősége is, melyeket mítoszokon és meséken keresztül hagyományozódtak át nemzedékről nemzedékre. Mindeközben egyre komplexebbé, átláthatatlanabbá válnak azok az élethelyzetek, feladatok, melyek nap mint nap körülvesznek bennünket. A hatalmas inger- és információhalmaz, mely a modern kor emberét körbeveszi, fantasztikus és lenyügőző lehetőségeket hordoz magában, ugyanakkor nagy kísértést jelent, hogy érzékszerveinkről, testünkről, érzéseinkről lekapcsolódva az elménkbe költözve éljük életünket. A készen kapott képek mind-mind lenevelnek bennünket arról, hogy saját belső képeinkkel gazdagítsuk életünket, így vesztjük el a képzelet és a fantázia képességét.

Mit adhatnak nekünk a mesék? (a teljesség igénye nélkül)

 1. Egységes és egylényegű világképet: Ahogy a fenti definícióban is állt, a népmesék mindig egy egységes és egylényenyegű világkép részeként léteznek, és ezen belül hordoznak lényegi információkat. A népesmék a saját meserégiójukhoz kapcsolódó hiedelemvilág részei. Például a magyar népmesék a kultúránk többi elemével, a népdalokkal, a népi viseletben található szimbólumokkal, közmondásainkkal összhangban léteznek együtt. Az egységes és egylényegű világkép már önmagában a rend érzetét tudja erősíteni bennünk, mely gyógyítóan hathat ránk. 
 2. Egyetemes szellemi tanításokat: a mesék valójában nem tantételek, sokrétű tudásból állnak össze. Értékrendjükben, morális kérdésekben nincs lényegi különbség a mesék és a különböző világvallások között.    
 3. Újra megtanulhatjuk belőlük a Rendteremtés képességét. Ez nem egy múltbéli képességünk, nagyon is velünk létezik. A mesék tudnak arról, hogy az emberi élet rendje elveszíthető, és hogy a rend vissza is állítható. 
 4. Mesebeli párját egy adott élethelyzetnek, mely megértésre és cselekvésre inspirálhat.
 5. Az élőszavas mesehallgatás jótékony hatását: A mesehallgatás során fellépő úgynevezett történetmesélési transz olyan meditatív állapot valójában, melyben az elme lenyugszik, a test ellazul, a lélek pedig felfrissül.  [3]

(A fenti elméleti összefoglalót Boldizsár Ildikó Metamorphoses Szabadegyetem előadásainak és a Meseterápia – A mesék a gyógyításban és a mindennapokban című könyve alapján állítottam össze.)

Mi történik egy csoportos alkotó- fejlesztő meseterápiás foglalkozáson?

kép: Amanda Clark

E pár órás közösségi foglalkozás során a mese képeinek értelmezésén túl a testérzetekre, érzékszerveinkre gyakorolt hatásokra is fókuszálunk. A mese nem csak egy szellemi, hanem egy egész lényünkre ható tapasztalás. Lehet egy foglalkozás célja a mintaadás egy adott élethelyzere, de a mese betöltheti az élethelyzetünk tükrének szerepét is, ahogy a saját megéléseinket és a mesében található eseményeket összevetjük egymással. Lehet célja a tiszta örömszerzés szándéka, a közösségi élmény adta gyógyító együttlét.

Amire biztos számíthatsz egy népesmés foglalkozásnál:

 • Együtt kapcsolódunk a mesékhez tartozó egységes és egylényegű világképhez. A mesék úgynevezett kistestvéreit is segítségül hívjuk a folyamatba, például szólásokat, közmondásokat, népdalokat, képeket. 
 • Az élőszavas mesehallgatásból fakadó lecsendesedett és ellazult tudatállapotból indulunk útra, hogy kibontsuk a mese képeit testi, gondolati és érzelmi szinten. 
 • A mesék képein túl saját önreflexiós feladatok kísérik a közös munka folyamatát.

Mit kaphatsz egy ilyen foglalkozástól?

 • megtapasztalhatod az együttlét és a közösség feltöltő erejét
 • a mesék segítenek ellazulni, megérkezni a jelenbe és kiszabadulni a hétköznapok forgatagából
 • a mesék segítségével biztonságos távolságból, akár új szemszögből nézhetsz rá életed egy-egy aspektusára
 • annyit és olyan mélységben oszthatsz meg ezen az alkalmon a csoporttal, ami az adott pillanatban jól esik Neked, nincsenek kényszerek, sem kellek

Ha szeretnél résztvenni egy Alkotó- fejlesztő mesetrápiás foglalkozáson, akkor szeretettel várlak 2022. május 3-án 18:30-tól a Nap alatti közösségi térben. Részletek az alábbi linken találhatók.

 

Related Posts

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Joysteps_adatkezelési tájékoztató_20220207

 

Csak az elengedhetetlen sütiket fogadja el.